RODZINY – RODZINIE

Tytuł i temat koncertu zaprasza nas do refleksji nad niezwykle pięknym, ale i wymagającym jego wymiarem – wymiarem Rodziny! Sugerujemy więc, aby tym razem wszelkie działania koncertowe podejmowane były rodzinnie. Jeśli przychylimy się do stwierdzenia, że rodzina to nie tylko więzy krwi, ale również wspólne działania na rzecz dobra, inspirowane wrażliwością i troską o każdego człowieka, to być może ten koncert stanie się dla nas wszystkich nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko szansą na stworzenie wielu pięknych wspólnot rodzinnych.

Ileż dobra może wynikać z takiego działania: rodziny klasowe, rodzina nauczycieli, rodzina rodziców, rodziny osób zaangażowanych w poszczególnych sektorach działań, rodziny wykonawców – to tylko niektóre odsłony… Czyż nie taki aspekt wyróżnia nas spośród wielu innych szkół?